Keelustame sünteetilised igapäeva tarbeesemed, mille kasutamise ehk kulutamisega reostatakse ja kahjustatakse Eesti elanikke, Eestit ja ülejäänud maailma

Kristo Poljakov,

Kommentaarid

Plasti taaskasutus tekitab veelgi rohkem MNP reostust!

"First, each time a polymer molecule is recycled, some portion of its chemical bonds are broken. This means that recycled plastic breaks down and sheds microplastic particles faster than fresh plastic does, which means that in general usage, their rate of micro-plastic emission will be higher." https://groundup.org.za/article/plastic-pollution-were-getting-it-wrong-heres-what-needs-to-happen/ Taastöödeldud plast on veel hullem ja tekitab veel rohkem mikro/nannoplasti reostust võrreldes nö värske plastiga! Järelikult on valitsused ja plastitööstus ja plastijäätmete käitlejad kurjategijad!