Keelustame sünteetilised igapäeva tarbeesemed, mille kasutamise ehk kulutamisega reostatakse ja kahjustatakse Eesti elanikke, Eestit ja ülejäänud maailma

Kristo Poljakov,

Kommentaarid

Algatuse autor.

Anttil puudub terve mõistus, mis ei võimalda ühtegi sisulist argumenti esitada, sellest ka põhjendamatud hinnangud. Selle ebatervemõistusega inimese arust võib tema rünnata, aga teda ennast mitte. Sisu ja algatuse tõttu? Sisu toob välja kuritegelikult hoolimatute töösturite ja ametnike ebaterve käitumise tulemuse - räige mikro- ja nanoplasti (MNP) reostuse. Antud olukord pole tekitatud tervemõistuslike inimeste poolt. Eelnev ebatervemõistuslik inimene ei saa aru, et tööstus ei teinud mingit mõju uuringut plastitoodete kulumise osas. Aga vot mina pean selgitama mõju. Ajuvaba nõdrameelne... Küsimus pole, kas keelustada MNP reostus, mis kuhjub looduses ja organites, tapab elusaid rakke ja tekitab allergiaid, vaid kui kiirelt. Peab olema eriline ajupuudulikkus, kui ei saa aru, et algatus nõuab MNP reostust mitte tekitavate alternatiivide kasutusele võttu praeguse asemel. Ja eriti, kui ei saa aru, et poliitilised/tehnilised lahendused tuleb ametnikel ja teadlastel välja töötada, mitte pole valdkonnas mittetöötava inimese kohustus. Kurb, et leidub taandarenguga inimesi nagu Antti, kes ei mõista, et ma põhjendan ideid. Ebatervemõistusega inimene peab ikka ekstreemseks räige reostuse lõpetamist, mitte selle reostuse tekitamist. Saast ju väljendati algatuse sisu kohta. Järelikult on see inimene saast. Fakt.

  1. Kui nimetada algatust, mis suunab tähelepanu ametnike ja töösturite kuritegeliku hoolimatuse süül põhjustatud räigele MNP reostusele, saastaks, siis ongi fakt, et kriitika tegija on ise saast. Pealegi näib, et Antti Andreimann on mingi vastutavate ametnike ja/või töösturite heaks töötava trolliga. Loomulikult tuleb ju vastutavad inimesed, isegi kui nad ametnikud on, süüdi mõista, kui nad on hoolimatusest põhjustanud räige MNP reostuse, mis tapab loodust.