Keelustame sünteetilised igapäeva tarbeesemed, mille kasutamise ehk kulutamisega reostatakse ja kahjustatakse Eesti elanikke, Eestit ja ülejäänud maailma

Kristo Poljakov,

Kommentaarid

Autoril puudub reaalsustaju ja elementaarne debateerimisoskus

Kuigi teema on tõsine, ei saa seda petitsiooni toetada ei sisu ega algataja vaadete tõttu. Sisuliselt nõutakse kõigi nö sünteetiliste toodete keelustamist. Selgusetuks jääb milline on algatuse mõju, millega täpselt need tooted asendatakse ning milline on asenduse keskkonna ja majanduslik mõju. Algataja ei ole võimeline oma ideid põhjendama, väljendab ekstreemseid seisukohti ja asub avalikes aruteludes enamasti küsijat ründama. Stiilinäiteid FB diskussioonist aadressil https://www.facebook.com/groups/2349774965309748/posts/3546106992343200 > ... ülikorrumpeerunud töösturite süül. Mõistaks vastutavad ametnikud ka süüdi > Häbene sügavalt enda rumaluse demonstreerimist! > Sul pole mõttega lugemisoskus vist kahjuks kõige tugevam > Sa oled saast!