Keelustame sünteetilised igapäeva tarbeesemed, mille kasutamise ehk kulutamisega reostatakse ja kahjustatakse Eesti elanikke, Eestit ja ülejäänud maailma

Kristo Poljakov,

Kommentaarid

Tuulegeneraatorid ja nende labad on ka mikro/nanoplasti reostuse allikas

https://docs.wind-watch.org/Leading-Edge-erosion-and-pollution-from-wind-turbine-blades_5_july_English.pdf Erinevad ilmastikuolud põhjustavad tuulegeneraatorite pinna kulumist, mis põhjustab tagasihoidliku hinnangu alusel tuuliku kohta iga aasta 62 kg mikro/nanoplasti reostust! 400lise tuulikupargi puhul on see juba 25 tonni aastast! See on uskumatu kuritegelik hoolimatus vastutavate tuulegeneraatorite tööstuse, poliitikute, ametnike ja akadeemikute poolt!