Peretoetused õiglaseks!

Liina Virolainen, Teele Jõks,

Kommentaarid

Erivajadusega 19 a laps

Lisada ka punkt, et erivajadusega laps (raske, sügava puudega) 19 a laps ei saa tavaliselt õpinguid jätkata...kuidas siis arvestatakse?

  1. Tere Elen Poluškina, puuetega lastega ongi keerulisem teema ning seda peaks arutama ja ettepanekud esitama Eesti Puuetega Inimeste Koja kaudu, kellel on ilmselt selles osas palju kaasa rääkida, kust tulevad ehk paremad ideed just puuetega laste ja täiskasvanute tarbeks. Kui puudega laps saab 16, siis loetakse ta tööealiseks inimeseks ning seejärel tuleks pöörduda Eesti Töötukassasse puuderaskusastme ja töövõime hindamiseks. Töövõimet hinnatakse vastavalt kirjeldusele kas siis täielikult puuduva töövõime või osalise töövõimega. Soovitan kindlasti pöörduda Eesti Töötukassa poole täiendava info saamiseks, samuti võite infot saada ka Eesti Puuetega Inimeste Kojast https://epikoda.ee/