Peretoetused õiglaseks!

Liina Virolainen, Teele Jõks,

Kommentaarid

24 aastane "laps"

Minul on üldse imelik kuulda, et 24 aastase lapse vanemad peavad üldse lapsetoetust saama..?! Meil saab laps täisealiseks 18 a. ( erinevate olukordade puhul on erinevad vanuse nõuded: 16, 18, 21..) Loomulikult kui laps õpib edasi, siis ta tööl ei käi ja vanemad toetavad last. See on perele sel hetkel suurem koormus, kui mitte õppiva ja töötava noore puhul.. Kuid sõna toetama tähendab otsest toetamist, mitte enam tema majandamisel tegema otsuseid tema eest. See tähendab, et vanem annab sellele "lapsele" elamiseks raha: toiduks ja vajadusel majutuseks, kus ta ise sellega toimetab. Kas ei oleks siis hoopis õigem, et riik annaks selle raha otse 24a-le lapsele õpitoetusena? Kes õpiks ka ennast ise majandama? Selle summa võrra peaks ju lapsevanem iseenesest vähem raha välja käima sellele lapsele toetuseks ja see olekski kaudselt sellele perele toetus. Kuidagi kummaline on nii vana last teha kunstlikult saamatumaks, kes ei suuda rahadega ümber käia ja vanemad peavad omama kontrolli tema majandamise üle.. Eriti, kui eeldada, et sellises vanuses laps keskmiselt õpib kuskil kõrgkoolis. Kasvatada kõrgharidusega last, kes on majanduslikult saamatu, on kuidagi ... hälbeline.. Vot sellest vaatevinklist vaadatuna ei saa aru, millist arengut meie riik noorte hulgas soodustab? Pluss eraldi küsimus tekib siis, kui see "laps" saab ise õpiajal lapsevanemaks ja loob pere. Kas siis ka saavad tema eest lapsetoetust tema vanemad, olenemata, et see "laps" ise on juba lapsevanem, kes jätkab õpinguid? Väga veider on see 24 a "lapse" lapsetoetus, mida saaks kenasti tituleerida õpitoetuseks ja jagada otse toetust vajavale isikule..

  1. Nõus. Häirib, et soodustatakse lapsepõlve pikendamist ja see, et peresid meelitatakse lapsi saama raha eest. Laste ülalpidamist saab (lisaks lapsetoetusele) toetada ka muudmoodi (lasteaiakoht, tasuta koolilõuna, huvihariduse võimaldamine jms). Ja vast täiskasvanuikka jõudnud noor võiks õppima asumise korral saada õppetoetust, mitte "lapseraha". Muidu võib toetusest elatumisest tekkida omaette äriplaan, kus kannatajaks on need samad lapsed.