Peretoetused õiglaseks!

Liina Virolainen, Teele Jõks,

Kommentaarid

Toetada ongi vaja just kolmandate laste sündi

Toetada ja rahaga motiveerida ongi vaja just kolmandate laste sündi. Esimene ja teine laps sünnivad ju niikuinii. Kahe lapsegagi on piisavalt raske ja et naine võtaks ette kolmanda saamise, peaks tal olema vähemalt rahaline muretus kindlustatud.

  1. Teadlaste seisukoht on, et demograafia seisukohast on kõige olulisemad just esimene ja teine laps, sest kui neid piisavalt ei sünni, ei saa tulla ka kolmandaid. Eestis on esimeste laste sünnid viimasel kahel aastal olnud alla 5000 - nii madal ei ole see olnud kogu taasiseseisvusaja. Teiste laste sünnid on olnud alla 5000 juba viimased kolm aastat, kusjuures viimati olid need nii madalal 2005. aastal. Seega Teie väide, et esimesed kaks last sünnivad niikuinii ei vasta tõele ja stimuleerida on vaja ka nende sündi. Lisaks ei ole nii, et eesmärk pühendab alati abinõu - kui taolisel toetuste süsteemil on kahjulikud kaasmõjud, nagu sotsiaalne ebavõrdsus ja pinged ühiskonnas (aga neid kahjulikke kaasmõjusid on veel palju rohkem), ei saa seda vastuvõetavaks pidada.

  2. Arenenud riikides on ikkagi kasvav trend see, et pere planeerimist lükatakse edasi või sellest sootuks loobutakse.