Peretoetused õiglaseks!

Liina Virolainen, Teele Jõks,

Kommentaarid

Õppijate toetuseks

Sooviks õppivate noorte toetuseks allkirja anda, aga sellisel kujul loodud petitsioonile allkirja anda ei saa. Väidetega "ebaveenev" ja "sisutühi" ignoreeritakse fakti, et tegemist on täiesti erinevate toetuse liikidega, millel on oma eraldi sihtgrupp. Küll aga ebaõiglus ja ebavõrdus eelnõus väljendub selgelt selles, et praegused 19 a jäetakse välja aga uued liidetakse juurde. Samuti ei saa olla põhjendatud toetuse maksmine kuni 24 a hoolimata noore tegevusest. See tuleks igaljuhul siduda õpingutega ja mitteõppivate noorte toetuseks praegusel kujul mõeldud summad suunata õppijate toetuseks, olenemata kas nad on pärit suurest või väikesest perest.