Peretoetused õiglaseks!

Liina Virolainen, Teele Jõks,

Kommentaarid

Kuidas nii vastuolulised punktid küll ühte algatusse pandi?

Siin ei ole tegemist vaid mingite punktide täideviimisega ning suurem rõhk on pigem selles, et eelnõu 703 SE ei ole läbimõeldult koostatud ja soodustab diskrimineerimist. Seda nii erineva suurusega perede vahel, kui ka sama suurusega perede vahel ja seetõttu ei tohi seda sellisel kujul vastu võtta. Esitatud on kokkuvõtvalt, et eelnõus on mitmeid komponente, mis suurendavad ebavõrdsust väiksemate ja suuremate perede vahel, aga ka suuremate perede endi seas. Selline ebavõrdsust külvav ja ühiskonda lõhestav eelnõu on Eestile kahjulik ja on sellisel kujul vastuvõetamatu.