"Okupatsioonimõjude (1944-1991) vähendamise meetmete rakendamine, toetamaks Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist ja levikut“

,

Kommentaarid

Lisatud p. 6

Riigi rahastusel toimivad vene keelsed meediakanalid (nt. ETV+) tuleb sulgeda ning võõrkeelsed meediatarbijad suunata ühesele infoväljale läbi subtiitrite kasutamise võimaluse. Täiendavalt tuleb piirata võõrkeelsetele meediakanalitele antavate tegutsemislubade arvu. Eesti keelse meedia suunamine läbi tõlke ning subtiitrite võõrkeelsete kodanikeni tagab ühtsema info ja võimaldab paremat rahvuste vahelist suhtlemist. Ühtsem meediaväli aitab võõrriigi kodanikel kiiremini omandada eesti keele, väärtustada põliskultuuri säilimist ja omaks võtta välja kujunenud ühiskondlike tavasid. --- Kas antud küsimus, või veel mõned olulised küsimused on otstarbekas eraldi algatusena vormistada? Näiteks on idee vaadata üle N-Liidu lahkumisel siia leppega jäetud kõrgemad sõjaväelased et. nn 5 kolonni. -- Kui kõik kokku panna, on puder ja kapsad. --- On kellelgi mõtteid v kogemusi jagada? Avalik arutelu on teretulnud, aga kui soovi, siis võib ka BIO's viidatud Twitteri sõnumina saata.

  1. Mitte "vene keelsed meediakanalid", vaid "venekeelsed meediakanalid". Mitte "eesti keelse meedia", vaid "eestikeelse meedia". Algatus on suurepärane. Soovin sellele ka ise alla kirjutada. Võiks aga olla ilma vigadeta. Tegin ise algatuse, et Eestimaa kinodes peaksid filmid olema ilma venekeelsete subtiitriteta: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/56ee0864-e818-452f-b294-2c2d77737c17