Lockdownid ja piirangud kahjustavad majandust!

KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ, Nadežda Andrejeva,

Kommentaarid