Lockdownid ja piirangud kahjustavad majandust!

KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ, Nadežda Andrejeva,

Kommentaarid

Nõue punkt 4

Punkt "4. Avaldada andmeid COVIDi haigestumuse kohta vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste hulgas." Selline tuleb esitada nii, et riiklikud ametid ei saa andmeid esitada vastavalt vajadusele kallutades. Avaldada tuleks andmeid earühmade kaupa (kaasaarvatud 0-18.a lapsed). Tuleb ka kindlalt määritleda, kes on vaktsineeritu ja kes vaktsineerimata isik. Aga üks asi torkab eriti valusasti silma. Algatuse algataja räägib kui paha on diskrimineerimine, siis punktis 4 nõuate andmeid, eristades inimesi vantsineerituse järgi. Äkki nõuaks seda, et andmete edastamist ei oleks tahtlikku diskrimeerimist!!!! Ei ole nõus selle algatusega kui punkt 4 jääb samasisuliseks.