Nõuame, et kehtestatakse koheselt kõikidele müüdavatele toidukaupadele käibemaksu määraks 0%.

KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ, Stepan Romanov,

Kommentaarid

Igatahes toetan

Valitsus on minetamas arusaama, mis on nende tegelik kohus ja vastutus rahva ees. Ma olen seisukohal, et me ei pea toetama end juba ammu kompromiteerinud isikuid, kelle tegevus on suunatud otseselt oma võimu kindlustamisele, mitte elanikkonna elatustaseme parandamisele. Meie riik on võtnud omaks võõrideoloogiale tuginevad maailmavaatelised seisukohad, mida on viljelenud läbi aegade koloniaalriigid, et ohjata allutatud rahvaid. Neid meetodeid on ära tunda ka täna praeguses siseriiklikus poliitikas, mille põhirõhk on suunatud omaenese rahva kontrollimisele läbi bürokraatia diktatuuri ja poliitilise omavoli. Ma olen eestlane. Ma armastan seda maad aga olen kategooriliselt vastu tänastele lühinägelikele poliitilistele otsustele.