xx

Stepan Romanov,

Kommentaarid

Tähtsalt

Peatada NETSi muudatused, mis võimaldavad Terviseametil kohaldada pandeemilisi sulgemisi mis tahes põhjusel (ja sümptomiteta haiguste puhul), rikkudes Põhiseadusega tagatud inimõigusi ja -vabadusi, ning kasutada politseid ja sõjaväge teisitimõtlejate mahasurumiseks.