Palume aidata üliõpilastel Eestisse jääda!

Adam Alidibirov,

Kommentaarid

Erandeid teha ei saa

Ukrainas on sõda. Eesti toetab Ukrainat. See tähendab ühemõtteliselt, et erandeid teha ei saa. Vene tudengid peavad Eestist lahkuma. Ka teie taotluses endas on suur vasturääkivus. Nimelt kirjutate te: "Me ei tulnud Eestisse, et tuua siia võõra kultuuri väärtusi, vaid et omaks võtta eestikeelse kultuurilise ja sotsiaalse keskkonna väärtused." See on minu hinnangul lihtlabane vale. Vale ka teie eneste meelest, sest kui te soovite olla eestikeelses keskkonnas, siis kelle jaoks on vajalikud vene- ja ingliskeelsed rahvaalgatused? Ootate äkki allkirju otse Kremlist? Putin kirjutaks kindlasti alla. Tema jaoks on kasulik, kui Eestis elab Vene kodanikke. Tema jaoks on kasulik, kui Eesti tänavatel rõkkab vene keel. ERR edastas meile kahe Vene kodanikust tudengi appikarje: https://www.err.ee/1608679288/liit-tahab-juba-eestis-oppivate-vene-tudengite-viisadele-erandit Mõlemad on õpingute lõpufaasis. Kumbki ei suutnud ajakirjanikuga eesti keeles suhelda. Miks nad üldse siin õpivad, kui neid eesti keel ei huvita? Putin noogutab tunnustavalt. Mina ei nooguta, vaid ütlen: "Välja!" Olen ise kohanud Vene tudengeid, kes eelistavad suhelda inglise (!) keeles. Seda ka pärast pikki aastaid elu Eestis. Samuti vohab Vene tudengite seas suurvene šovinism. Üks Vene tudeng ütles mulle malbelt naeratades, et Eesti Vabariik peab garanteerima tema lapsele vene keele õppe. Tal ei olnud üldse häbi sellist solvangut mulle näkku paisata. Ma ei tunne mitte ühtegi eestlast, kes elab välismaal ning nõuab seal riigilt oma lastele eesti keele õpet. Olen ise välismaal elanud ning mul oleks seal olnud häbi käituda nii nagu käituvad venelased Eestis. Vene tudengid tänase seisuga Eestimaale ei kuulu. Neil on ülim aeg siit lahkuda. Ilma eranditeta. p.s. Kui elate Narvas, siis äkki olete käinud Sinimägedes. Mida te arvate Sinimägede lahingust (1944)? Vast mitte seda, mida arvan mina. Ja juba seetõttu peate te lahkuma.

  1. Kahjuks oli teil halb kogemus, mistõttu tegite valesid järeldusi. Inimesed tahavad lihtsalt, et valitsus langetaks otsuseid ainult selle põhjal, mida inimesed teevad, mitte nende kodakondsuse põhjal.