Tallinnale

НЕТ АСФАЛЬТУ В ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ НЫММЕ-МУСТАМЯЭ!

Sütiste Metsa Selts MTÜ, Kaire Jakobson, Eva Priedenthal, Indrek Hein, Anneli Valgma,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
4152+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

НЕТ АСФАЛЬТУ В ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ НЫММЕ-МУСТАМЯЭ!

В марте 2022 года Tаллиннский департамент окружающейсреды и коммунального хозяйства вырубил 787 здоровых деревьев в природно-ландшафтномзаповеднике Нымме-Мустамяэ (в который входит и лес Сютисте) для строительства такназываемых троп здоровья.

Из них 137 деревьев находились на территории, котораядолжна находиться под двойной защитой, так как ониотносятся как к природно-ландшафтному заповедникуНымме-Мустамяэ, так и к территории Natura 2000.

Например, на одном из срубленных деревьев было гнездонаходящегося под охраной ястреба-тетеревятника (Accipitergentilis).

С помощью волонтеров удаленные деревья были зафиксированыв картографическом приложении, которое можно посмотреть:https://nm-mka-kaitseks.github.io/Kaart/

Нанесенный ущерб виден на фото Facebookist Sütiste Metsa Kaitseks.

Без привлечения местных жителей на втором этапе работ хотятпостроить в заповедном лесу асфальтированную дорогушириной 4,5 метра, что нарушит баланс уникальногоприродного сообщества и может уничтожить многие видыживотных и растений.

Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунальногохозяйства сотрудничает в строительстве троп здоровья с фондом Eesti Terviserajad и управами районов Мустамяэ и Нымме.

1. Мы требуем сохранения дорог Нымме-Мустамяэского ланд-шафтного заповедника в их существующем природнот виде, и мы категорически против их асфальтирования, покрытия гранитным щебнем или любых других изменений!

2. Требуем полной отмены II этапа строительства троп здоровья в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ!

3. Требуем инвентаризации ущерба окружающей среде и выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в причинении ущерба!

ПОЖАЛУЙСТА, ПОДПИШИТЕСЬ, EСЛИ ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ:

по адресу www.rahvaalgatus.ee EI ASFALDILE NÕMME-MUSTAMÄE MAASTIKUKAITSEALA METSAS или письменно у волонтёров, инфо 53 629 785

Menetlusinfo

 1. Sütiste Metsa Selts kutsub huvilisi 17.02 kell 17.00 avalikule rahvakoosolekule

  Sütiste Metsa Selts kutsub huvilisi osalema reedel, 17. veebruaril kell 17.00 avalikul rahvakoosolekul Nõmmel Von Glehni Teatri majas Pärnu mnt 326 (Nõmme turu vastas teisel pool teed). Koosolek on sisuliselt järg 11.05.2022 Nõmme Kultuurimajas toimunud terviseradade II etapi avalikkuse kaasamiskoosolekule. Seal anti linnavalitsuse poolt lubadus korraldada sügisel uus kaasav koosolek, kus teavitatakse rahvast olukorrast. Linnavalitsus ei ole seda lubadust siiani täitnud ning koosolek on siiani korraldamata. Nüüd toimub avalik rahvakoosolek Sütiste Metsa Seltsi eestvedamisel ning kutse on saanud kõik teemaga seotud ametkondlikud osapooled, samuti kõik kaasvõitlejad, vabatahtlikud ja toetajad ning loomulikult on sinna oodatud kõik inimesed, keda huvitab Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala heaolu.

 2. Tallinna linnasekretär: kinnitame, et Tallinna linn ei tegele Sütiste metsas terviseradade rajamisega

  Väljavõtted vastuskirjast: "Kinnitame, et Tallinna linn ei tegele Sütiste metsas terviseradade rajamisega, mistõttu oleme algatanud seniste ehituslubade kehtetuks tunnistamise menetluse. " "Kuna väidate märgukirjas, et Tallinna linna ametiasutused on oma tegevusega põhjustanud Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal keskkonnakahju, siis on Teil võimalik vastavasisulise auditi läbiviimise taotlusega pöörduda Keskkonnaameti poole. Tallinna linn hindab Keskkonnaameti pädevust ning aktsepteerib Keskkonnaameti hinnangut kõnealuse objektiga seotud küsimuste lahendamises."

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Ei asfaldile terviseradadel!

  Hetkel ei kommenteeri puude mahavõtmist. Asfaldiga kaetud terviserada on mõeldud jalgratturitele ja koeraga jalutajatele, mis välistab tervisliku jooksmise. kuna asfaldil joosta ei tohi. Olen jooksmisega tegelenud regulaarselt viimased 49 aastat ning põlvede ja puusadega pole olnud ühtegi probleemi, kuna pole asfaldil jooksnud. Jooksmiseks sobilikke kohti, eriti varakevadisel ajal. jääb järjest vähemaks, kuna teede renoveerimisel asendatakse varasemad laiad kruusapeenrad postidega servatud sügavate kraavidega. Jooksuraja võib madalamates vesistes kohtades katta nii saepuru kui mulla-peene kruusaga. Seega sisaldub terviseradade asfalteerimises vastutöö terviseedendusele.

  1. Tere! Absoluutselt nõus teiega. 11.05.2022 Nõmme Kultuuriimajas küsis teeneline sportlane Rene Meimer: mis on terviseraja definitsioon? Ei tellija ega ka arendaja osanud vastata. Ometi on 787 puud maha võetud, et arendada "terviseradasid."

 2. Ei asfaldile terviseradadel!

  Pealinna artiklis “Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale rajatakse terviserajad” ütles Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer, et „Avaliku linnaruumi arendamine inimeste heaolu, tervist ja turvalisust silmas pidades on oluline prioriteet. Samavõrd oluline on ka haljastuse rajamisel maastiku ja taimestikuga arvestamine, mida on antud rekonstrueerimistööde kavandamise juures silmas peetud.“ Esiteks ei lähe jutt “maastiku ja taimestikuga arvestamisest” ja juba tehtud teod kokku. Teiseks ei suurenda asfalt terviserajal turvalisust, sest seal hakkavad tõukerattad kihutama ja igal aastal mitmekordistuvad tõukerataste õnnetused (Ärilehe 2021a artikkel “Tõukerattaõnnetused on aastaga kolmekordistunud”). Asfaldi mahapanek hoopis suurendab õnnetuste arvu ja vigastuste tõsidust. Väikelastel tekivad asfaldil kukkudes suuremad vigastused kui pehmemate teekatete peal. Jutt terviserajast ja asfaldi mahapanek ei lähe kokku. Joosta ei ole asfaldil põrutamise tõttu tervislik, õnnetused sagenevad ja vigastatud inimeste hulk suureneb, ka jalutajad satuvad asfaldil rohkem õnnetustesse kui mistahes teiste teekatete peal. Kas Tallinnas on vähe asfalti. Avalikku linnaruumi tuleb arendada nii, et jääks ka asfalteerimata alasid ja loodust. Asfalteerimist tuleb hakata vähendama. Soovitan lugeda Sirbi 2022 artiklit: “Õhkab asfalt, kuumab linn”. (Euroopat ootab ees kuumalainete sagenemine ja intensiivistumine. Kõik linna tehispinnad kuumenevad, mis omakorda kütavad õhu veel kuumemaks. Linnainimeste tervise nimel on vaja hakata asfalteerimist piirama, enne kui on hilja).

  1. Tere! Teie kommentaaris on väa head viited. Oleme esitanud kaebuse halduskohtusse terviseradadele võetud ehituslubade tühistamiseks. Arvan, et need viited on meile suureks abiks, nagu ka teie allkiri ja see toetav kommentaar. Tänan teid, Kaire Jakobson, MTÜ Sütiste Metsa Selts nimel.

 3. Dmitri

  Olen selles metsas regulaarselt jooksnud 3 aastat, lapsena veetsin terve suve nende puude vahel kõndides ja mängides, talvel suusatan selle ilu keskel! olin väga üllatunud, et raiuti puid, mis kedagi ei häirinud!!! Kui lõpuks hakkavad meie ametnikud mõtlema oma peaga ja mitte persega!!!! ilmselt ei läinud keegi neist, kui ta selliseid korraldusi andis, isegi sellesse parki ega nautinud paisuvat metsa ja puhast õhku. Kui palju saab veel hävitada ja nii mõnitada oma riigi enda olemust, Kas teil on selle vandalismi eest isegi südametunnistus? Kas te ei saa sellest ise aru? miks sa tahad ainult hävitada kõike enda ümber ja mitte luua ja korrutada tulevastele põlvedele!!!! Eestisse ei jää peagi enam metsi ega loomi... selliste juhtidega!!!! Lülitage lõpuks oma ajud sisse!!! minge vähemalt korra sellesse kaunisse metsa jooksma ja siis pole teil enam hullumeelseid ideid oma looduse, oma maa looduse hävitamise kohta. Õppige armastama ja hindama seda, mis on antud!

  1. Tere Dmitri! Mul on hiiglama hea meel, et te metsa kaitsmisele kaasa mõtlete. Mul on küsimus: kas te saate meid aidata sellega, et jagate meie petitsiooni edasi venekeelses keskkonnas?

 4. EI ASFALDILE NÕMME-MUSTAMÄE MAASTIKUKAITSEALA METSAS!

  Minul on nii kahju ja süda on kurb,kuna just sellepärast ma kolisin oma lastega siia,sest mets on ligidal.Igal pool on majad ja autod ja jalgrattad ja nüüd tõukerattaid.Lastega sai seal metsas jalutada julgelt ja lapsed olid rõõmsad kui nägid jänest,oravat või lindu. Selle aastaga on suurenenud niigi jalgratta inimesi seal metsas ja alles hiljuti noored teismelised oleksid minu 1.8a lapsele otsa sõitnud ja mina sain riielda nendelt..Ja kui tuleb veel asfald ka ja ilus loodus kaob siis tuleb neid sinna juurde.. Ma väga loodan südamest et kõrgel pukil istuvad inimesed mõistaks ja saaks aru,et meil on ka inimesi kes armastab loodust ja pehmet pinnast . Päikest teile..😊

  1. Tere! Me võitleme targalt ja ei karda tööd teha oma vaba aja arvelt, sest meile on see mets samamoodi oluline kui rahunemise paik, kui koweraga jalutamise paik, kui lihtsalt vait olemise paik. Me ei anna alla, sest me lihtsalt ei saa alla anda. Kui te aga saate ja tahate, siis alles paar päeva tagasi avasime annetuste jaoks panfakonto, sest meie oma rahalised panused hakkavad otsa saama. Ja kui saate, siis oleks hea, kui jagate edasi nii petitisooni kui ka sõnumit, et meile saab rahalisi annetusi teha.

Olen lugenud läbi algatuse "НЕТ АСФАЛЬТУ В ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ НЫММЕ-МУСТАМЯЭ!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri