Nõua riigikogult vastutust e-hääletuse eest!

Märt Põder,

Kommentaarid

individuaalne kontroll

Ma arvan, et hääle individuaalne kontroll peaks puudutama mitte ainult e-häält vaid see peaks puudutama ka tavalist häält. Teisisõnu - hääle andjal peaks olema võimalus usutaval moel mingi konkreetse ajavahemiku jooksul (3 päeva?) peale valimisi pöörduda valimiskomisjoni (serveri, tarkvara) poole, et kontrollida, kas tema hääl on loetud (kehtiv), arvestatud ja kas see vastas tema tahtele. Lisaks on omaette küsimus veel see, kuidas üldse usaldada e-valimisi, kui (utreerituna) 100-aastased ja vanemad on 100%-lt e-hääletajad. All näide allikast (https://www.evalimised.ee/vanad-ja-nobedad-e-valivad-100-protsenti/) Tsitaat: "... naistel vanuses 94+ on 4-6 sünniaastat järjest, kus valimistel osalemine oli 100 %, seda just e-valimistega. Viimati olid e-valijad kõik naised vanuses: 98, 99, 102 ja 104 aastat (sünniaastad 1911 kuni 1917). Euroopa Parlamenti valisid 2014. aastal 100 % hääleõiguslikest naistest e-valimistega vanuses: 94, 97, 98, 99, 101 ja 103. 2013. KOV valimistel olid 100 % valimisõiguslikest naistest e-valijad vanuses 97, 98, 100, 101. See pole usutav, et 1911. sündinud naine on paadunud e-valija. Lisaks veel nobenäpp, kes valib vähemalt 2 minutit nobedamini kui 18-32 aastased keskmiselt (need valisid 3 minutiga)..." Eeltoodud näide viitab kaudselt võltsimisele, kusjuures kehtivate normide alusel pole "võltsimise väidet" võimalik kontrollida. Toodud näide viitab sellele, et e-hääletus ei saa kunagi olla usaldusväärne ja kallutab loogiliselt nende leeri, kes põhiseadusega nõutud "valimiste ühetaolisuse" printsiibi toel on seadnud kahtluse alla e-hääletuse seaduslikkuse tervikuna.