Kõik Nõukogude Liidu ja Punaarmee monumendid tuleb Eesti avalikust ruumist eemaldada

Eesti 200, Lauri Hussar, Rene Rumberg,

Kommentaarid

Parteitu

Rahvaste ja inimeste vabadusi surutakse alla alatasa. Viimati seoses pandeemiaga, kus ka EV valitsus lahterdas inimesi privileegidega kodanikeks ja kodanikeks, kes pole teretulnud kuhugi. Inimesi vallandati töökohtadelt ja koheldi ebavõrdselt. Sellise tagakiusamise poolt oli ajakirjanduses väljaöeldu järgi Eesti 200. Kas tasub võtta tõsiselt sellise erakonna algatusi, kelle juhid ja liikmed väljendavad end hetkelise emotsiooni ja isikliku populaarsuse ajendil? Muidugi on õige teisaldada Nõukogude võimule ja muudele võõrvõimudele pühendatud mälestusmärgid ja seda mitte ainuüksi Vene-Ukraina konflikti pärast. Samas tuleks austada sõjas hukkunud inimesi. Algatuse kaks viimast lõiku on aksepteeritavad aga esimene on Eesti 200'le tüüpiline läbimõtlemata räuskamine. Kui te selle esimese lõigu algatusest täiesti väljajätate (kustutate), siis kirjutan alla.