Mart Helme riigikogust välja!

Gete Kauge,

Kommentaarid

Seda küsimust ei ole võimalik petitsiooniga lahendada

Riigikogu liikme volituste lõppemist reguleerib Eesti Vabariigi põhiseaduse § 64: Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega: 1) tema asumisega mõnda teise riigiametisse; 2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel; 3) tema tagasiastumisega seaduses sätestatud korras; 4) kui Riigikohus on otsustanud, et ta on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma; 5) tema surma korral. Nagu näha ka ilma eriliste õigusteadmisteta pilguga, ei ole võimalik riigikogu liiget kõrvaldada petitsiooniga.

  1. Vaadake põhiseaduses paar paragrahvi ettepoole, nimelt § 62. Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes sama paragrahvi 6. punkt seletab ära, mis on "vaba mandaadi" põhimõte. Sama punkti viimane lause ajab korraga nutma ja naerma: Rahval on võimalik anda oma hinnang Riigikogu liikme tegevusele järgmistel parlamendivalimistel. See on täielik nonsenss! Kuna me ei vali inimest, vaid erakonda, siis piisab patusel olla nimekirja tipus, kui osutub mis-iganes-kvoodi alusel valituks. https://pohiseadus.ee/sisu/3535