Petitsioon lubada kõigile valida elektri tarnija (müüja)

Milosz Maksimovic,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 22 allkirja

978 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 22 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Петиция про внесения возможности выбирать поставщика электроэнергии индивидуально.

Эстония присоединилась к Евросоюзу в 2004. С тех пор множество директив ЕУ были адаптированы для рынка Эстонии, однако не директивы 2009/72 и 2019/944. Эти директивы позволяют каждому выбирать поставщика электроэнергии персонально, как к примеру поставщика мобильной связи или интернет провайдера.

Проблема особенно заметна в квартирах которые являются частью квартирных товариществ, и не только в Таллинне а во всех городах Эстонии. В большинстве случаев поставщик выбирается поставщик который предлагает бенефиты для конкретных лиц в этом товариществе. В некоторых зданиях есть человек или юридическое лицо которые по сути единолично принимают подобные решения. Хотя квартирное товарищество является некоммерческой организацией и не может приносить доход, некоторые люди открывают компании по перепродаже электричества чтобы заработать таким образом. А в текущее время когда цена на электричество меняется каждый день, иметь возможность персонального выбора ощущается особенно остро. Но к сожалению люди живущие в квартирных товариществах полностью заблокированы в выборе поставщиков.

Эта петиция призвана помочь людям которые хотят экономить на коммунальных платежах, а не переплачивать за решение многих, а также спасти тех кто в подобных товариществах вынужден платить больше из за чужой корысти и желании нажится на своих соседях.

Kommentaarid

 1. Korteriühistu probleemid

  Mind röövib kurikuulsalt korteriühistu. 3 aastat kohtuvaidlusi ei too midagi

  1. Ühisloome tähtaeg

   Tervist, Juhime omalt poolt tähelepanu sellele, et hetkel tähtajaks pandud 31.08.2023 kehtib ainult ühisloome kohta, mis ajal ei ole algatus veel allkirjade kogumise faasis. Algatajana saate Te seda tähtaega muuta (näiteks kui panete tähtajaks ülehomse, siis saate sel päeval saata algatuse ka allkirjastamisele). - Rahvaalgatus.ee haldaja

   1. Kaabelduse omanik?

    Paraku on ettepanekus lahti seletamata, mis saab korteriühistu omandis olevate majasiseste kaablitega, kui sealt läheb läbi ühe korteriomaniku, kes ei taha osta energiat koos teistega, energia. Kes nt ja kelle raha eest maksab kinni rikete kõrvaldamise. Kus on sellise elektriostu korral liitumispunkt? Kas korteri sisendlüliti? Põhimõtteliselt ei ole ju ka praegu keelatud osta energiat ühistust sõltumatult. Ostja peab lihtsalt omal kulul ehitama välja kaabelduse alates lähimast energiamüüjale kuuluvast jaotuskilbist kuni oma korterini ja keegi ei saa takistada energia ostu ühistust sõltumatult.

    1. Milosz Maksimovic ( Konkurentsiamet Vastus)

     ,,Teie pöördumise sisust lähtuvalt on amet mõistnud, et Teil on soov valida oma korteri jaoks elektrienergia müüjat, kuid antud olukorras puudub Teil selleks võimalus. Enne, et üldse saaks korterid eraldi elektrimüüjat valida, peab igal korteril olema ka eraldi liitumispunkt Elektrilevi OÜ võrguga. Juhime Teie tähelepanu, et amet on oma 25.01.2021 kirjas nr XXX Teile juba selgitanud, et selleks, et kõik kortermajas elavad tarbijad saaksid sõlmida Elektrilevi OÜ-ga eraldi võrgulepingud, tuleb Korteriühistul esitada Elektrilevi OÜ-le taotlus võrgulepingu muutmiseks. Vastavasisulise otsuse võrgulepingu muutmiseks saab vastu võtta Korteriühistu üldkoosolek. Kui üldkoosolekul majaelanikud otsustavad ühiselt, et minnakse ühisostult üle üksikostule, siis saab seda ka teha. Kortereid ühekaupa üksikostule üle viia ei saa, ainult kogu kortermaja korraga. Konkurentsiamet tõdeb, et kortermajas tuleb leida üksmeel enamuse soovi alusel ning seetõttu tuleb aeg-ajalt ka teatud mahus teha mööndusi. Selgitame täpsustavalt, et alles pärast seda, kui Korteriühistu üldkoosolek on otsustanud minna ühisostult üle üksikostule ja Korteriühistu korteriomandite omanikud on seejärel sõlminud võrgulepingud Elektrilevi OÜ-ga, tekib neil võimalus iseseisvalt valida elektrienergia müüjat. Amet selgitas, et korteriühistu kui mittetulundusühingu toimimise alused sätestab mittetulundusühingute seadus (edaspidi MTÜS). MTÜS § 18 lg 1 järgi on mittetulundusühingu kõrgeimaks organiks selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes. Lähtudes eeltoodust, soovitame Teil kaaluda võrguteenuse osas üksikostule ülemineku küsimuses Korteriühistu üldkoosoleku kokkukutsumist. Konkurentsiamet teostab vajadusel järelevalvet ELTS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle ning ei oma pädevust teostada kontrolli korteriühistute üle. Kuna Korteriühistu tegevus (sh eespool viidatud tsiviilõigusliku elektripaigaldise kasutusse andmise lepingu osas) Konkurentsiameti järelevalvega seotud pädevusse ei kuulu, puudub Konkurentsiametil siinkohal võimalus Korteriühistu tegevusse sekkumiseks,,.

     Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon lubada kõigile valida elektri tarnija (müüja)" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri