Peatame vaenukuriteo mõiste laiendamise

https://www.facebook.com/Kenno-P%C3%B5ltsam-110769713806191, Kenno Põltsam,

Kommentaarid

Sõnavabadus

Toetan aktuaalset probleemi. Ei tohi teha seadust, mis on nii laualivalguvalt üles kirjutatud, nagu petitsioonis mainitud seadust üritatakse teha. See annab otsese võimaluse hakata diskrimineerima inimesi seadusadja ja võimuesindaja poolt, sest "viha õhutamine" kuigi inimene istus lihtsalt kodus ja luges raamatut ilma, et isegi suhtleks kellegagi. Just nimelt nii laialivalguvat seletust "väärteo eest saab edaspidi inimese vastutusele võtta ka siis, kui vaenu õhutamisega ei kaasne tagajärge nagu oht inimese elule, tervisele või varale" võib tõlgendada. Vaja lihtsalt tembeldada miskit väärteoks ja juba võib võtta inimesi vastutusele ei millegi eest. Keegi ju ei saanud viga. Tegemist on sisuliselt NSVL aegse siberi küüditamise olukorraga, kus üks naaber tegeles millegi neutraalsega, teine naaber aga himustas esimese naabri vara. Teine naaber läks musta ronga juurde valetama naabri suhtes ulmelist juttu kokku, esimest naabrit aga saadetakse seejärel siberisse asumisele. paneme tähele, et antud hetkel ei kaasnenud sel hetkel esimeselt naabrilt mitte kellegile ei varalist ega vaimset kahju kellegile kolmandale isikule, ammugi teisele naabrile, kes läks valetama. Ei tohi lasta juhtuda sellisel seadusel, et ükskõik mille eest võib tembeldada inimest väärteo alla kuigi inimene pole mitte midagi teinud isegi. Vaatame nüüd lähimineviku. Ukraina Vene sõja ajal Venemaal vahistati inimesi isegi siis, kui nemad olid valge plakatiga väljas. Lihtsalt väljas olemise eest tehti väärteomenetlus. Aga vot just see samune olukord tekib ka Eestis, kui seadus sellisel kujul võetakse vastu. Ja seeläbi saab järjekordselt sõnavabadus aina rohkem kahju. Ei tohi lasta juhtuda nii, et mõtlemise eest võid saada juba väärteo kaela, sest kellegi arvates oli see vaenu õhutamise teguviis. Ükskõik milline kriitika võib selle seaduse alusel tuua väärteomenetluseni. See tähendab aga jällegi sõnavabaduse piiramist, mis tähendab, et me ei ole absoluutselt paremad diktaatorlikest riikidest, kus režiim ütleb kõik ette ja taha ning lihtinimsele ei ole isegi õigust miskit vastu öelda, sest seda võib tembeldada vaenu õhutamiseks ühiskonna vastu ning saada selle eest väärteo menetlus. Hoia aga, et nende sõnade eest veel öelda, et võis juhtuda potentsiaalne kuritegu, sest vastusõna implementeerimise korral, kaotaksid inimesed elusid, seega kuritegu, seega kriminaalkaristus.