Antsla vallale

PETITSIOON LAGERAIETE KEELUSTAMISEKS KAH-ALADEL ANTSLA VALLA TERRITOORIUMIL

Antsla Rohelised, Kaspar Kurve,

Kommentaarid

Eestis peab lõppema lage- ja röövraie

Toetan seda algatust, sest inimeste poolt armastatud ja kõrge väärtusega aladel tuleb kindlasti majandada ainult väga suure hoole ja ettevaatlikkusega. Püsimetsandus on õige metsandus - nii on metsa ka järgnevatele põlvedele.