Automaksu kehtestamine Eestis

Kenno Ruul,

Kommentaarid

2017. a sooviti Eestis kehtestada automaksu

2017. a sooviti Eestis kehtestada automaksu, mis oleks eelarvesse toonud  20 miljonit eurot. Näiteks 130g/km CO2 õhku paistava auto eest oleks tulnud maksta ühekordset registreerimistasu 390 eurot.

  1. Seni kuni pole taastatud normaalset ühistranspordiühendust üle Eesti kõikide piirkondadega, seni kuni kehtib Eestis miinimum palk a/la bruto 700,00 euri, seni kuni kõigile olenemata palga suurusest on maksimum tulumaks, seni kuni pole täielikult ratifitseeritud Eesti poolt Sotsiaalhartat - Eesti ratifitseeris Sotsiaalharta 2000. aastal, kuid mitte täielikult, seni kuni olenemata teenuse kvaliteedist arstiabile, maksame kõik ühisesse katlasse sotsiaalmaksu, seni kuni Eesti ei tunnista 2012/2013 a kohtuotsust "kogu saadav pension on tulumaksu vaba", jne, seni ei saa nõuda ka mingit automaksu, eriti praeguse valitsuse ajal ! See lisa raha läheks koheselt valedesse kätesse ja valede eesmärkide täitmiseks!