COVID-19 vastu vaktsineerimine kohustuslikuks kõigile!

Stella Villemson,

Kommentaarid

Totalitaarne diktatuur on ideoloogiakeskne ja põhjendab end mingisuguse missiooniga näiteks vaktsineerimine

Ülim seadus Eesti Vabariigis on EV Põhiseadus paragrahvid 11,12,13,14,18,28,54,102, KarS paragrahv 120,274 lg1, 275 lg1...., VÕS paragrahv 766; Vabariigi Valitsuse korraldus paragrahv 30, Vabariigi Valitsuse määrus paragrahv 27 - määrus - antakse ainult seadusest tuleneva volituse alusel, korraldus- antakse ainult seaduse alusel ja seaduse täitmiseks. Määrus ja korraldus on seadustest madalamal, need ei tohi olla seadusega vastuolus. Korraldus ja määrus ei ole SEADUS. Nürnbergi koodeks ....karm tõsiasi. https://www.wma.net/wpcontent/uploads/2016/11/ethics_manual_estonian.pdf: EU Nõukogu Parlamentaarne Assamblee resolutsioon 2361 2021,´+ erinevad uuringud mida on teostatud ja kohtuprotsessid mida on algatatud covid vaktsineerimise ja terv.kahjude teemadel... soovitan tõsiselt enne tutvuda.