Valimas käinute avalik nimekiri.

Kristjan Tooming,

Kommentaarid

Lahendus (osaline)

Ainuke võimalus eeltoodud umbusku muuta on see, kui valijale antakse usutav võimalus näiteks kolme päeva jooksul peale valimispäeva PERSONAALSEL kontrollida, et tema hääl (või e-hääl) läks selle arvestusse selle kandidaadi eest, kellele ta tõesti oma hääle andis. Tehniliselt võiks see olla selline, et inimene oma ID kaardiga logib sisse valimiskomisjoni andmebaasi, kus näeb konkreetselt, millal ta hääle andis ja kellele (parteile, isikule) hääl laekus. Kui ta näeb nüüd mittevastavust, siis saab esitada valimiskomisjonile ka vaide. Mida teha aga "saja-aastaste" 100%-lise e-hääletamise häälte usaldatavusega, on keeruline. Nii see vanurite teema kui ka põhiseadusega sätestatud "valimiste ühetaolisuse" nõue kallutab mind nende leeri, kes tervikuna panevad kahtluse alla e-häälte seaduslikkuse.