Sõnaväega perevägivalla vastu

MTÜ Eluliin, Eda Mölder, Reet Laja, Piret Piirsoo, Anastassia Dratšova, Dagmar Lamp,

Kommentaarid

Tingimusteta põhisissetulek ehk kodanikupalk kui perevägivalda nõrgestav meede

Teen ettepaneku lülitada algatusse ka ettepanekud leida võimalused kehtestada kodanikupalk, mis võrdub vähemalt ühe kuu keskmiste standardkulutustega lapse kohta. 2021. aasta lõpu seisuga on see suurusjärgus 400 eurot kuus. kodanikupalga kehtestamise korral leida võimalused elatisraha nõudmise lõpetamiseks perest lahutatud vanematelt MIKS? Kodanikupalga üks eesmärke on tagada üksikisikule iseseisvus ja valikuvabadus, vabastada ta sõltuvussuhetest. Vägivaldsest suhtest lahkumist takistab pahatihti see, et perevägivalla ohver on vägivaldsest elukaaslasest majanduslikult sõltuv. Kodanikupalk tagab, et sellisest suhtest lahkujal ei teki majanduslikke ellujäämisraskusi. Kuna ka elatise maksmine on üks sõltuvussuhete ilminguid, siis sellest "traditsioonist" loobumine teeb abielu lahutajatele üksnes head. Kodanikupalk annab võimaluse sellest loobuda, kuna kodanikupalk on mõeldud igale üksikisikule alates sünnist ning järelikult laekub see sinna, kus laps reaalselt elab. Tõsine soov pakkuda perevägivalla ohvritele reaalset kaitset eeldab kodanikupalga idee toetamist. Kuna praegu kogutakse toetusavaldusi Euroopa kodanikualgatusele "Tingimusteta põhisissetulekud kogu ELis", siis kutsun ühtlasi seda toetama - https://sign.eci-ubi.eu