Hädakaitse piiri ületamise eest pole vaja karistada

Jaanus Nurmoja,

Kommentaarid

Potentsiaalne "auk"

Näen probleemi olukorras kus näiteks üks annab teisele lahtise käega kõrvakiilu ning teine äsab "enesekaitseks" kirvega vastu - ilmselge hädakaitse piiride ületamine. Kuidas vältida olukorda kus seaduse järgi võib tühisele rünnakule vastata fataalse vasturünnakuga ilma, et see oleks karistatav? Enesekaitsepiiride ületamise dekriminaliseerimine avaks võimaluse suht suvalise vägivallatsemise defineerida kui enesekaitse ning seeläbi karistuseta või tühise karistusega pääseda.