Riik peab eemaldama RMK-lt raiesurve

Eesti 200, Erakond Eesti 200,

Kommentaarid

Keskkonnaministeeriumi ja RMK vastutus on riigiga võrdne

RMK vajab uut juhti ja nõukogu, kes oleksid pädevad ning AUSAD poliitilist olukorda ning statistikat hindama ja võimelised sirge seljaga riigikogule ja valitsusele selgeks tegema, et raiemahte ON VAJALIK VÄHENDADA säästva ning jätkusuutliku metsamajandamise ning keskkonnalkaitse tarvis. Säästvat metsa majandamist (püsimetsandus) soosivaid teadustöid ei rakendata ning statistikaga vassitakse, samuti muudetakse Keskkonnaministeeriumi juhtimisel Metsaseadust järjest raiesõbralikumaks. Seni on RMK Keskkonnaministeeriumi juhtimisel nn "valitsuse survele" vaid kaasa noogutanud ning igati intensiivset raietegevust soosinud. Keskkonnaministeeriumi ning RMK otsustajate ring PEAB SAAMA VAHETATUD, et pöörata riigi kurss säästlikumale teele. Hetkel on pigem nii, et Keskkonnaministeerium, RMK ja valitsus on partnerid intensiivse metsamajanduse kursil. Lugupidamisega, Lea Tammik, Sihtasutus Keskkonnateabe Ühendus