Riik peab eemaldama RMK-lt raiesurve

Eesti 200, Erakond Eesti 200,

Kommentaarid

Demagoogia

Vanarahvas ütles, et mets on vaese mehe rahakott. Tänapäeval on see nii, et metsa tuleb raiuda siis, kui see on majanduslikult kõige otstarbekam., ehk puistu juurdekasv hakkab vähenema, kuid samas puidu kvaliteet on veel hea. Selle kindlakstegemiseks on meil metsateadlased. Arvan, et RMK oma raieplaanides arvestab igati metsateadlaste uuringutulemstega. Nii esimene kui viimane lausepaar petisioonis on puhas demagoogia. RMK on majandanud jätkusuutlikult, raiunud, istutanud hooldanud. Seega järevtulevatele põlvedele pärandatakse noor ja elujõuline mets.