Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Kogutud ideedega täiendatud lähteülesanne

Suur tänu kõigile panustajatele ja uurimisküsimuste täiendajatele! Lõplik lähteülesanne avaliku ruumi ja demokraatia teemalisele inimarengu aruandele, õigemini peatoimetaja ja sisustajate leidmise konkursile, on üleval Koostöö Kogu lehel: https://www.kogu.ee/koostoo-kogu-otsib-avaliku-ruumi-ja-demokraatia-teemalisele-inimarengu-aruandele-peatoimetajat-ja-sisu/ Peatoimetamise ja aruande sisustamise kavandite konkurss lõpeb 28. veebruaril. Märtsis valib Koostöö Kogu nõukogu laekunud kavandite alusel välja peatoimetaja ja autorkonna.