Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Kas avalikku ruumi luuakse endale või teistele?

Viimasel ajal häirib mind tendents, et esiplaanil on kohaliku ja riigivõimu survestamine. Heidetakse ette, et midagi ei tehta või et tehakse kõike valesti. Maksumaksjana häirib, et kulutatakse palju raha "avaliku ruumi" väljaehitamisel, millel pole reaalseid kasutajaid. Ametnikud ja poliitikud omakorda süüdistavad inimesi passiivsuses jm. Loodan, et inimarengu aruandes tuuakse välja rohkem näiteid selle kohta, kuidas inimesed ise on avalikku ruumi kujundanud ja seda ka kasutavad. Veel parem, kui riik ja kohalik omavalitsus neid selles toetaksid, mitte vastupidi.