Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

MTÜ Kultuurikatel täiendused (e-kirjast)

• Milline on Eesti avaliku ruumi tänane arengutrend? Mis ja kuidas seda määrab? • Mida me mõistame kvaliteetse avaliku ruumi all? Millised on kvaliteedikriteeriumid? Eestis, Euroopas? Mida me mõistame hästi toimiva avaliku ruumi all? Millised on selle kriteeriumid? Eestis, Euroopas? • Kuidas tagada kvaliteetse ja hästi toimiva avaliku ruumi olemasolu ja areng avalikku huvi silmas pidades? Kes, kus ja kuidas peaks seisma avaliku huvi kaitsel avaliku ruumi arendamisel? Kuidas on omavahel seotud avalikust huvist kantud arendustegevus ja avaliku ruumi kvaliteet? • Milline on täna kehtivate planeeringute ja arengukavade mõju avaliku ruumi tulevikule, selle kvaliteedile? • Millist kompetentsi ja ruumipädevust on kvaliteetse avaliku ruumi kavandamiseks vaja? Riigis, omavalitsuses, kolmandas sektoris, erasektoris?