Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Prof Katrin Paadami kommentaar (e-kirjast)

Kuna oleme (Liis Ojamäega) üsna pikalt avaliku ruumiga mitmes oma uuringus, ettekannetes konverentsidel jm kriitiliselt tegelenud, siis pakuks kaalumiseks sellise idee linlaste ruumipraktikate perspektiivist: linna avaliku ruumi väärtustatusest, tähendustest ja identiteetidest. Koondaks kokku mitmed uuringud ja tekitaks nende pealt ühe käsitluse, mis keskendub protsessi olemuse avamisele; konkreetsete näidetega.