Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Demokraatliku ja kvaliteetse avaliku ruumi eelduseks on terviklik, eri valdkondi siduv ruumikäsitlus ja ruumiloome.

Demokraatlik avalik ruum eeldab nii loodus- kui inimkeskkonna ruumikeskset ja terviklikku käsitlust. See eeldab ruumiotsuste ulatuse, sügavuse ja pikaealisuse teadvustamist, nende senisest paremat kaalutlemist, ruumiotsuseid tegevate osapoolte sisukat koostööd ning oluliste ruumiliste ja ruumipoliitiliste eesmärkide senisest selgemat sõnastamist. Riigikantselei ruumiloome ekspertrühm (lõppraport alates oktoober 2018 leitav siit: https://riigikantselei.ee/et/ekspertruhmad) kaardistab ruumiloome probleemistikku ning pakub nii sisendit kui dialoogi avaliku ruumi ja demokraatia teemalise inimarengu aruande koostamisel.