Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Tuleb kindlasti alustada analüüsist meie demokraatia seisundi kohta -- kuidas see on sisuliselt taandunud parteide tagatubadesse

Palun vaadake minu märkusi ja ettepanekuid Kogu 7. dets läbikukkunud koosoleku tekstile (Harta 2018-2021 mustand). Eriti soovitust "... ausat analüüsi vajab, kuhu on meie peavoolupoliitikana deklareeritav nn liberaalne demokraatia jõudnud – kui palju on sellest järel ja kui palju sellest on tegelikkuses saanud iseenda karikatuur. Meie valitsemine on liiga võõrdunud valitsetavatest ja valitsetavad võõrandunud valitsejatest. Selline riik ei ole jätkusuutlik. Siit saaks ka vastuse, kuivõrd on osalusdemokraatia üldse võimalik, või on see lootusetu üritus." Allikas: Minu e-kiri Kogule 27.11.2017 Jõudu tööle! Juhan

  1. Suur tänu kordamast! Demokraatia tervisele hinnangu andmine ning eri demokraatiavormide kõrvutamine saab selles aruandes keskne teema olema. Kirjutame selle peatoimetamise kutses siis veel selgemalt lahti.