Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Kari Käsperi kommentaar Facebook-ist

Ärge siis unustage ka kaasatust ja mitte-priviligeerituid, nagu tavaliselt juhtub. Avalik ruum on siin üks olulisemaid probleeme ja lahendusi, nagu kirjutab Richard Florida oma raamatus “The New Urban Crisis”. See pole ainult võrdsed võimalused, vaid ka see, et linnaruum oleks disainitud kokku tooma, nii püsivalt kui ajutiselt, erinevaid inimesi ühisesse ruumi. Tallinn tundub olevat väga segregeeritud, mitte ainult rahvuse vaid ka sotsiaalse klassi jms pinnal.