Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist

Heiki Trakmann,

Kommentaarid

Kollektiivne pöördumine ei vasta nõutele

Soovime pöörata tähelepanu sellele, et kollektiivses pöördumises tuleb teha ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korraldada, lisades kuni kolmeleheküljeline põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks. Käesolevas pöördumises puudub täielikult nii ettepaneku põhjendus kui ka selgitus, kuidas esitatud ettepanek olukorda parandaks. Kui pöördumine ei vasta märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses sätestatud nõuetele, tagastab Riigikogu juhatus pöördumise kontaktisikule või -isikutele puuduste kõrvaldamiseks. Rahvaalgatus.ee lehe haldaja