Eesti ei ole tuumapolügoon

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Energia salvestamisest

Hüdroenergia on kõige lihtsam salvestatud energia. Kui puhub tuul ja paistab päike, on lüüsid koomal ja vesi slavestub reservuaari. Kui tuult-päikest pole. on lüüsid rohkem lahti ja kasutatkse salvestatud energiat. Sama tehakse Lätis Daugava kolme HEJ-ga. Sealt samm edasi on pump-hüdro salvestus - ülemine ja alumine reservuaar - kui tuult-päikest on üle, pumbatakse alt üles. Kui puudu, lastakse läbi turbiini ülevalt alla. Lähim töötav selline on Leedu Kruonise PHEJ. Edasi on salvestatud energia ka biomass, mida saab koostootmise režiimis põletada perioodidel kui protsessis vabanevale soojusel on väärtus linnade kütteks, mitte nii nagu Narva jaamde puhul, kus vallanduva soojusega köetakse valdavalt Narva veehoidlat. Veel edasi on kiirelt arenemas sünteetilise metaani (CH4) tootmine. Selleks on vaja suurtes kogustes vesinikku, mida saab omakorda elektrolüüsi tulemusel ülejääva tuule ja päikeseelektri abil veest toota. Protsessis vabaneb hapnik. Saadava vesiniku saab muundada Sabatier' protsessis surve ja temperatuuri koostoimel, kasutades näiteks koostootmisjaamades biomassi põletamisel vabanevat CO2-e sünteetiliseks metaaniks, mille saab süstida tavalisse gaasivõrku ja mida saab vajadusel põletada kiiresti reageerivates elektri- või koostootmisjaamades. Metaani, vastupidiselt puhtale vesinikule, oskame juba täna ka pikaajaliselt säilitada nii looduslikes kui kunstlikes hoidlates. Sellised esimesed jaamad töötavad juba mitmeid aastaid näiteks Saksamaal. Samas on ka vesinikukindlaid gaasivõrke arendamas Suurbritannia ja Saksamaa. Minnes väiksemaks, näeme juba täna esimesi koduseid lihtsaid lühiajalise säilitusega vesiniku elektrolüüsereid-kütuseelemente, mis on võimelised rahuldama ühe kuni mõne kodumajapidamise vajaduse. Tavalised on juba kodumajapidamise akusalvestid kodumajapidamistele jt. väiketarbijaile, kellel on näiteks PV-jaamad kasutusel. Nende eesmärk on eelkõige päevase ületootmise nihutamine mõne tunni õhtuse tarbimistipu katmiseks. ... ja erinevaid slavestustehnoloogiaid on veel ja veel. Nii sageduse reguleerimiseks sobivaid ülikiireid kui sesoonset tarbimisnihet võimaldavaid pikaajalisi ja neid tuleb järjest juurde ja salvestatava energiaühiku salvestamise omahind alaneb.