Eesti ei ole tuumapolügoon

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Maailmas on 100% taastuvelektriga riike juba mitmeid

Euroopas on 100% taastuvelektrile üle läinud Saksamaa kaks liidumaad: Mecklenburg - Vorpommern (elanikke 1 650 000) ja Schleswig-Holstein (2 820 000) ning Alam-Austria (1 612 000) ja Norra (5 140 000). Seega suudavad ka tööstuse mõttes arenenud piirkonnad, kus on rohkem elanikke kui Eestis, taastuvenergiale üle minna ja elada heaolult paremat elu kui Eestis.