Eesti ei ole tuumapolügoon

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Täpsustada

"Vaadates praegusi arenguid päikese-, tuule- ja vesinikuenergeetikas" on toodud üldsõnaliselt ja ilma täpsema info ja viideteta. Millised on silmas peetavad täpsemad arengud, iga selle valdkonna kohta: 1. mis võimaldaks Eestis arvestatavas koguses päikeseenergiat ajal kui elektrit enim on vaja (talvel ja öösel) 2. mis kataks elektrivajaduse, mis on tuulevaiksel ajal (võib juhtuda nädala või kauem talvise maksimumkasutuse juures); ja millised on meetmed et vähendada suurte meretuuleparkide ning kaasneva taristu rajamise ja ülalpidamise otsese igapäevase keskkonnamõju. 3. milline vesinikuenergeetika arendus võimaldab Eestile vajalikus koguses ja majanduslikult mõttekas mahus lahendada Eesti päikese ja tuulenergia saadavuse ebakindluse probleeme.