Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega

Vahur Kollom,

Kommentaarid

Nõus Tiiu Kuurme kommentaariga.

Kuidas jääb korruptsiooniga Õiguskantsleri enda ja tema büroo liikmete ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) liikmete hulgas ning ülejäänud kõrgetel ametikohtadel riigiametnike hulgas /eranditult kõikide riigiametnike/? Keskerakond on kriminaalselt karistatud erakond /terve erakond/, aga võtab osa riigi poliitikast, kusjuures Õiguskantsler ei näe probleemi selles ega tõstata teemat üles? / Õiguskantsler ei näe üldse probleeme riigis /v.a. vangide mugavus ja toitlustamine/ ei näe EV Põhiseaduse rikkumisi peaministri Kaja Kallase ja ref.erakonna poolt, presidendi poolt, isegi e-valimistega on Õiguskantsler päri, tundmata IT valdkonda juurteni...., isegi ei süüvi teemasse ega esita endale küsimust"miks Eestist jõukamad riigid ei kasuta e-valimisi", jne,jne,jne ???? On olemas Õiguskantsleri seadus ja EV Põhiseadus, viimases on ka välja toodud paragrahvid Õiguskantsleri tööks, aga Õiguskantsler vaikib? Reaalsuses võimutseb "võimuerakonna korruptsioonikuritegusid ning võimuerakonna liikmete enda kuritegusid ning võimuerakonna poolehoidjate kuritegusid koheldakse siidikinnastes" / näiteid Eesti elust piisavalt/. Erapooletus e sõltumatus võimuerakonnast on kadunud riigiametites, k.a. meediast. EV,s juriidilist kõrgharidust omavad inimesed on VAIT /üksikud võtavad sõna ja viitavad paragrahvidele, mis justkui ikka veel kehtivad, aga mille järgimist ei nõua isegi Õiguskantsler jpt/ või on läinud alatuse teed /taas näiteid Eesti elust enesest/!Tülgastav, kuidas mängitakse Õigusriiki !