Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega

Vahur Kollom,

Kommentaarid

Miks võimuerakonna korruptsioonikuritegusid koheldakse siidkinnastes?

Olen kogu hingest nördinud Keit Pentus-Rosimannuse upitamise eest ebapädevana ja korruptiivse minevikuga ning mitte mingite teenete eest EL suurepalgalisele ametikohale. See on näkku sülitamine kogu eesti rahvale, lisaks talle nö "sõidurahaks" pandud 22000 eurot meie kõigi raha. Kui sellised inimesed juhivad EL struktuure, siis demoraliseerub kogu Euroopa! Kogu reformierakonna valitsemine on kuritegelik ja korruptiivne, eredana siin kunstlikult paisutatud energiahinnad, metsade raadamine, ettevõtluse kahjustamine, kohtuinstantside mõjutamine, pedofiiliakuriteo kinnimätsimine, vargaminevikuga inimeste upitamine kõrgetele ametikohtadele, võõrettevõtete maksuraha väljakantimine, rahapesu jne. jne. Korruptiivse erakonna valitsemine kahjustab meie riiki määramatus ulatuses.

  1. See on tõsi,Reformi erakond varjab juba aastaid oma tegusi ja paneb,, kalevi alla" 72 aastaks kõik oma mustad teod.Algatasid oma valitsuse ajal Kallas ja Atsip.Alates sellest ajast pole Eesti riigis demokraatiast enam idagi olemas.