Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega

Vahur Kollom,

Kommentaarid

Ei saa aru

Umbmäärane küsimus, viidab mingile ainult isiklikule või väikse ringi arvamusele-veendumusele. Pole võimalik vastata.