Facebooki postituste tsenseerimise keelamine Eesti eraettevõtete poolt!

Eesti Eest!, Mike Calamus,

Kommentaarid

Tsensuur fb postitustel keelata!

Ekspress Gruppi juhib haritud inimene, arvata võib et peab end ka intelligentseks inimeseks, aga kahjuks jääb intelligentsist midagi puudu, sest nii madalale laskub vaid üdini korrupeerunud ja kõrk inimene, manipuleeritav inimene või tõesti mängib siin rolli ahnus ja võim või äkki kättemaks tõrjutusest? Igatahes jääb arusaamatuks kuidas kõrgel ametikohal, endast lugupidav ametnik, ettevõttejuht võib laskuda nii madalale, et hakkab kaikaid loopima iseenda riigi ja kodanike vastu, õõnestades, sekkudes, valetades, moonutades....., sooritades seda läbi alluvate /faktid kõnelevad teist keelt kui kirjamust ja nn faktikontroll/ tehes seda teadlikult, sihilikult...., vabandust aga jääb arusaamatuks miks? Sellised inimesed kaotavad lugupidamise, austuse ja neid ei hinnata ega väärtustata, nende peade kohal ei hakka kunagi särama oreool, isegi mitte enda ettevõttes. Kust tuleb see ÕIGUS ja SEAD:PARAGRAHV, mille alusel siiani on teostatud "faktikontrolli"? Faktikontroll on liitsõna, mis iseenesest viitab juba fakti olemasolule mida aga kahjuks faktikontroll ei too välja, lihtsalt kummitempel "vale", see ei ole faktipõhine, sest puudub viide faktile: kp,aasta, alusdokument millest lähtutakse, dok. allkirjastaja ning fakt ise/sõnastus või link kust leitav/ kui need puuduvad, pole tegu fakti kontrollimisega vaid "valetamisega"! Faktikontroll ei ole muud kui valetaja ettekavatsetud valik sihtmärgi eksiteele viimisel ! Milleks seda aga tehakse peab küsima valetajate enda käest? Valetajad saevad oksa millel ise istuvad, aga kas nad sellest ka aru saavad enne kui on maha potsatanud? Miks on inimesed muutunud ALATUTEKS Eesti riigis, ALATUTEKS riigis elavate rahvuskaaslaste vastu, riigis kus nad ise elavad, töötavad /kui töötavad/, miks? Vastan ise: see on aastakümneid kestnud peen ja osav manipuleeriv protsess, mille eestvedajateks on olnud ref.erakond! Faktid kõnelevad seda keelt!