Keelustame Eesti Vabariigis keemiliste pestitsiitide kasutamise

Hans Leonhard Kõrgesaar,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
41 päeva jäänud

Arutelu tähtaeg:

Algatus on ühisloomefaasis. Esita oma kommentaar.

Käesoleva peitsiooniga teen mina ja sellele petitsioonile allakirjutanud Riigikogule ettepaneku keelustada Eesti Vabariigi territooriumil keemiliste pestitsiidide kasutamine. Keemilised pestitsiidid on

Fosfororgaanilised pestitsiidid mõjutavad närvisüsteemi, häirides ensüümi, mis reguleerib atsetüülkoliini, neurotransmitterit. Enamik orgaanilisi fosfaate on putukamürgid. Need töötati välja 19. sajandi alguses, kuid nende mõju putukatele, mis on sarnane nende mõjuga inimestele, avastati 1932. aastal. Mõned neist on väga mürgised (neid kasutati II maailmasõjas närvimürkidena).

Karbamaat pestitsiidid mõjutavad närvisüsteemi, lõhustades ensüümi, mis reguleerib atsetüülkoliini, neurotransmitterit. Ensüümi toime on tavaliselt pöörduv. Karbamaatide sees on mitu alarühma.

Kloororgaanilised putukamürke kasutati varem, kuid paljud on nende tervisele ja keskkonnale avalduva mõju ning püsivuse tõttu turult eemaldatud (nt DDT ja klordaan).

Püretroidsed pestitsiidid töötati välja looduslikult esineva pestitsiidi püretriini sünteetilise versioonina, mida leidub krüsanteemides. Neid on muudetud, et suurendada nende stabiilsust keskkonnas. Mõned sünteetilised püretroidid on närvisüsteemile mürgised. Pestitsiitide jäägid rikuvad ökosüsteemide talitlusi ja tekitavad loomadel, eriti kahepaiksetel ja kaladel, väärarenguid. Selliste kalade kinnipüüdmisel ja söögiks tegemisel võib väike kogus pestitsiide jõuda ka inimese organismi. Sageli ilma inimese enda teadmata, kahjustades sellega ka tema tervist. Lisaks tapavad pestitsiidid putukaid, kes on oluliseks ökosüsteemi ja toiduahela osaks. Putukate hävinemisega hävineksid ka putuktolmnevad taimeliigid, putukatest toituvad loomaliigid ja putuktoidulised loomaliigid. Lisaks väljasuremistele väheneks neist toituvate liikide arvukus. See viiks koosluste ja ökosüsteemide hävimiseni, loomade väljasuremise kaudu. Ja ka geneetilise (sama liigi genoomi erinevused) , bioloogilise (erinevad liigid) ning ökoloogilise (erinevad elupaigad ja kooslused) mitmekesisuse vähenemiseni. Elukvaliteet, majanduse konkurentsivõime, tööhõive ja turvalisus sõltuvad bioloogilisest mitmekesisusest. Bioloogiline mitmekesisus on otsustava tähtsusega niinimetatud „ökosüsteemi teenustele“ ehk teenustele, mida pakub loodus: kliima reguleerimine, vesi ja õhk, mullaviljakus ning toidu, kütuse, kiudainete ja ravimite tootmine. See on hädavajalik põllu- ja kalamajanduse pikaajalise elujõulisuse tagamiseks ning on paljude tööstusprotsesside ja uute ravimite tootmise alus. (PESTITSIIDIDE TERVISERISKID - TERVIS - 2021 (ncmhcso.org)) Pestitsiidide jäägid ja organismid (maheklubi.ee) Konverents 2018 - Inimene ja Elurikkus. Kuidas koos edasi minna? Bioloogiline mitmekesisus — Euroopa Keskkonnaagentuur (europa.eu)

Kommentaarid

  1. I fully agree

    I am German, live since 2017 in in 46706 Miila/Vinni vald and I am Co-Owner of a small 2ha Bio-Farm "Miila Mahe Aed OÜ". 2 years ago, our 3 Bee Hives died in one go without any reason and we believe it is the result of an Pesticide. Hence it is obviously that I will support this petition.