Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Põhiseaduslik õigus

EV põhiseaduse § 26 sätestab, et "igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele" ja § 12, et "kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu". Igal süüdival ja täisealisel kodanikul peab olema õigus abielluda teise täisealise ja süüdiva kodanikuga, et tagada õiguslikud hüved ja seeläbi kõrgem elukvaliteet, mida kodanikel on maksumaksjatena õigus riigilt nõuda. Kellega abiellutakse, kuulub juba eraelulise puutumatuse alla. Siin ei ole mitte midagi arutada.

  1. 1)Polegi midagi arutada, oli ja on erisooliste vaheline asi(1+1), jääb nii ka tulevikus. 2)Perekond ja leibkond pole tingimata üks ja sama asi.