Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks

Erakond Eestimaa Rohelised,

Kommentaarid

Kooseluseadusest ja invapandustest

Vaatasin, et siin tehakse juttu teemal "normaalsus". Nojah, sõltumata selles, kas ja kelle arvates on homoseksuaalsus normaalne või ebanormaalne 1) mina isiklikult ei ole vaimustuses mõttest, et abielu mõiste seostataks samasooliste paaridega. AGA ... 2) eelnev EI TÄHENDA, et samasoolistel paaridel ei tohiks olla abielupaaridele võrdselt mugavat ligipääsu mingitele puhtpraktilisele hüvedele (pärimisega seonduv, õigus saada teavet teise tervisliku seisundi kohta jne). Vastupidi . on kohe väga õigus! Vaieldav on muidugi, kas lapsendamist saab iga täiskasvanud inimese õiguseks pidada. 3) mõttemänguks küsimus: kas liikumispuue kui selline on normaalne või mitte? Sõltumata sellest, kuidas sa sellele küsimusele vastad, kujutle end võitlemas liftide ja/või invapanduste vastu, et kaitsta treppi ümberdefineerimise eest. 4) Mõeldud? Nüüd küsimus - kas kooseluseaduse vastu võitlemine oli mõistlik või oleks tulnud keskenduda selle sisule või mõnele aspektile, näiteks lapsendamise küsimus? Algatajatele olen juba püstist pöialt näidanud. Kümned tuhanded toetusallkirjad näitavad ka midagi muud - ja minu jaoks isegi olulisemat - kui lihtsalt toetust igaühe õigusele abielluda :)

  1. Jaanus, ka mina pole abielu ümbernimetamise mõttest otseselt VAIMUSTATUD. Kuulun ka nende hulka, kelle jaoks abielu on lihtsalt õiguslik liit. Kuid veel vähem olen ma vaimustatud ebavõrdsetest õigustest ning ebaõiglusest ning kellegi tagakiusamisest. Ehkki mul pole lapsendamise kogemust vaid olen bioloogiline isa, on mulle erinevate teemakohaste materjalidega tutvudes jäänud mulje, et lapsendamine on väga pikk ning keeruline ning äärmiselt suure järelvalve all toimuv protsess ka heteropaaride puhul. See ei ole päris nii, et antakse korviga laps üle ukse ja öeldakse head aega, vaadake ise, kuidas kasvatate. Ja kas see pole jällegi erandlik vähemus, kes lapsendavad? Mis puutub sellesse invaliftide näitesse, peaks ikka kehtima sama printsiip, et teiste gruppide elu ei tohi vähemuste jaoks tehtavad muudatused takistama (ja jutt pole häirimisest, vaid TAKISTAMISEST) hakata ning samuti ei tohi midagi enamuste arvelt ära kaotada ja seda pole minuarvates taotletudki. Abielu puhul on see täpselt samamoodi. Heteropaarid ei kaota mitte midagi. Kõik jääb nende jaoks täpselt samaks. Ka minu jaoks näitavad need toetusallkirjad midagi muud, kui see, mis petitsiooniga sisuliselt taotletakse :)