Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama

Eesti Tulevikuerakond, Vahur Kollom,

Kommentaarid

Põhiseaduskomisjoni istung 8. juuni 2021

Täna oli au osa võtta Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungist, kus oli arutelu kollektiivse pöördumise „Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama” üle. Väljendasin ennast seal järgmiselt: "Lugupeetud põhiseaduskomisjon Mul on suur au esindada 1292 inimest, kes andsid kollektiivsele pöördumisele pealkirjaga „Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama” oma allkirja. Allkirjastajad leidsid, et kõrgemate riigiteenijate seadustest tulenev palgatõus kriisi ajal riivas inimeste õiglustunnet ja et riigikogu ning valitsus peavad käituma ettevõtjaga solidaarselt ja raskel ajal vähendama kõrgemate riigiteenijate ametipalka, kaotama ära Riigikogu liikme kuluhüvitise ning vähendama erakondade rahastamist poole võrra. Tegemist on viimase Eesti Vabaerakonna algatusega. Eesti Vabaerakond juhtis oma eksistentsi jooksul korduvalt tähelepanu poliitikute priiskamisele ja esitas nii petitsioone kui ka vastavaid seaduseelnõusid riigikogus. Kaks aastat järjest ehk koroonapandeemia ajal on kõrgemate riigiteenijate palgad tõusnud. Leian, et riigi kärpeplaan on aga saanud alguse valest otsast. Erakonnad, valitsus ja Riigikogu liikmed peavad andma isiklikku eeskuju ehk kärpimine peab saama alguse kõrgemate riigiteenijate palkade ja hüvede vähendamisest. Loodame, et kollektiivne pöördumine ei jää tolmu koguma põhiseaduskomisjoni sahtlisse, vaid selle teemaga tegeletakse sisuliselt ja jõutakse välja seadusandliku algatuseni ning võetakse see ka riigikogu poolt seadusena vastu. Tänan tähelepanu eest. "