Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama

Eesti Tulevikuerakond, Vahur Kollom,

Kommentaarid

Ei saa päris nõus olla kuna tegemist on pooliku lahendusega.

Kõrgemad riigiametnikud on tühine osa riigiteenistujatest. Kuna riigiteenistujaid peab üleval erasektor siis on ebaõiglane, et riigisektori töötajate palkade keskmine on kõrgem kui erasektori oma. Lisaks sellele on riigisektori puhkused pikemad kui erasektoris ja töö mitte nii efektiivne kui erasektoris. Seepärast peaks kõigepealt siduma riigisektori palgamäärad erasektori keskmisega mitte aga kogu riigi palgasaajate keskmisega, siis alles v'iks hakkama lahendama kõrgemate riigiametnike palkade küsimust. Momendil on tekkinud selline olukord kus riigisektor sisuliselt tõstab oma kõrgemate palkade, tulemustasude ja preemiatega riigi keskmist samal ajal kui erasektoris sellised võimalused puuduvad. Kõige markantsem on see, et seesama riigisektori palkade otsustaja on huvitatud suurema keskmise tekkest, sest siis tõuseb ka tema sissetulek.