Ka kõrgemad riigiteenistujad saavad väiksema palgaga hakkama

Eesti Tulevikuerakond, Vahur Kollom,

Kommentaarid

Seotus sisemajanduse kogutoodanguga inimese kohta

Riigikogu liikme palga suuruseks võiks olla n korda eelmise aasta sisemajanduse kogutoodang inimese kohta. Kui n on ruutjuur 2-st, siis oleks see 2020. aastal ‭2 494,08 eurot, kui n = 2, siis ‭3 527,17 eurot kuus. Lisaks on kindlasti vaja kehtestada kodanikupalk ning seoses sellega loobuda riigikogu liikme mistahes lahkumishüvitistest, kuna kodanikupalk katab inimese igapäevased põhivajadused ning aitab tal üle elada kui pika töötaoleku tahes.

  1. Väga mõistlik ettepanek. Olen ka ise varem juttu teinud riigikoguja töötasu arvestamisest TÖÖL KÄIVA kodaniku keskmise palga järgi, mis korrutatakse 4-ga. Miskipärast arvesse ei võeta töötuid, mis loob üsna moonutatud pildi tegelikust palgatasemest. Arvesse peaks võtma lisaks muu majanduse käekäigule ka töötute arvu ja siis võtta keskmine palgatase. Minu teada Soomes arvestabki Eduskunna saadikute palkasid pea igal aastal sõltumatu erikomisjon, mis võtab arvesse kõiki majanduse arenguga seotud nüansse. Päris rumal on aga väide, et palgatõus on automaatselt juba seadusesse sisse kirjutatud ning seda muuta ei saa. Huvitav, kes on siis seaduseandja?! See, et mõni minister on oma naise tuhvli all, kes ei luba palka vähendada, ei tohiks mõju avaldada ühiskonna õiglustunnetusele ;)